RUBY888 – คาสิโนออนไลน์เกม ไพ่เก้าเก กติกาการเล่น

188
ไพ่เก้าเกออนไลน์

RUBY888 – คาสิโนออนไลน์ ไพ่เก้าเก กติกาการเล่น ขั้นตอนการสมัคร

ไพ่เก้าเก คืออะไรวันนี้เราจะมาอธิบายขั้นตอนการเล่นและกติกาเก้าเกในคาสิโนออนไลน์ค่ายรูบี้888(ruby888) ไพ่เก้าเก ( Gao Gae ) เป็นเกมส์ที่ใช้อุปกรณ์คือไพ่หนึ่งสำลับและมีจำนวนผู้เล่นอย่างน้อย 2 – 6 คน ใช้เวลาในการเล่นไพ่เก้าเก 2 – 8 นาทีต่อเกมส์ สมัครเล่นไพ่เก้าเก โทร. 0628366652 ID LINE :c8no

สมัครเล่นไพ่เก้าเก

กติกาการเล่นไพ่เก้าเก ขั้นตอนการเล่นไพ่เก้าเก gao gae

ไพ่แต่ละใบ โดยเรียงจากน้อยไปหามากดังนี้:2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A

โดยเรียงดอกจากน้อยไปหามากคือ:ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ

โดยเรียงจากน้อยไปหามากดังนี้ แต้ม< สี < เรียง< เซียน< สเตรทฟลัช< ตอง

“ไพ่ธรรมดา” มีค่าตามเลขนั้นๆ ยกเว้น 10 J Q K นับเป็น 0 แต้มที่รวมกันเกินสิบ ให้ตัดเลขหลักสิบออก เหลือแต่เลขหลักหน่วย แต้มที่มีค่ามากที่สุดคือ9แต้ม กรณีที่มีแต้มเหมือนกัน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ หากแต้มเท่ากัน ให้ดูสีของไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆ เช่น ไพ่ (2 7 8)=7แต้ม< ไพ่(8 10 k)=8แต้ม , ไพ่(ข้าวหลามตัด2 โพธิ์แดง4 โพธิ์ดำ8)=4แต้ม < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ เหนือกว่าเก้าแต้ม กรณีดอกเดียวกันสู้ดอกเดียวกัน ให้เรียงดอกจากน้อยไปหามากก่อน (โพธิ์ดำมากสุด ดอกจิกน้อยสุด) ถ้าสีเท่ากัน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ เช่น ดอกจิก(A K 9)< โพธิ์ดำ(3 5 7);ข้าวหลามตัด(4 7 8)< ข้าวหลามตัด(2 3 9)

“เรียง” หมายถึงไพ่สามใบในมือมีเลขเรียงกัน เช่น 10,J,Q (Q、K、Aมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ A、2、3) กรณีเรียงสู้เรียง ให้เทียบแต้มก่อน เช่น (4 5 6) < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ) เช่น (โพธิ์ดำ4 โพธิ์ดำ5 ข้าวหลามตัด6) < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ) เช่น JQQ

“สเตรทฟลัช” หมายถึง ไพ่สามใบในมือเรียงกันโดยมีดอก(สี)เดียวกัน กรณีสเตรทฟลัชสู้สเตรทฟลัช ให้ดูสีของไพ่ก่อน (โดยเรียงดอกจากน้อยไปหามากคือ ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ) กรณีที่มีสีเหมือนกัน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ เช่น ข้าวหลามตัด(J Q K)< โพธิ์ดำ(2 3 4); โพธิ์แดง(4 5 6)< โพธิ์แดง(7 8 9)

“ตอง” หมายถึง ไพ่สามใบในมือ เป็นเลขเดียวกันทั้งสามใบ (ตอง3มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ตองA) กรณีตองสู้ตอง ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ ไม่ต้องดูสีของไพ่ เช่น 777 เซียนสู้เซียน เรียงสู้เรียง ตองสู้ตอง ในกรณีที่มีค่าเท่ากันให้วัดกันว่า มีตัวไหนใหญ่สุด(ตัวไหนคุม) ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ (Aมากสุด 2น้อยสุด)ถ้าเลขเท่ากัน โดยเรียงดอกจากน้อยไปหามากคือ ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ ดอกเดียวกันสู้ดอกเดียวกัน สเตรทฟลัชสู้สเตรทฟลัช ให้เรียงดอกจากน้อยไปหามากก่อน (โพธิ์ดำมากสุด ดอกจิกน้อยสุด) ถ้าสีเท่ากัน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ ไพ่ธรรมดาที่มีแต้มเท่ากัน ให้ดูไพ่ใบที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆ ถ้าแต้มเท่ากันอีก ให้ดูสีของไพ่ที่มีค่าสูง